Nieuws items

Geachte Relatie,

In verband met de aangekondigde prijsverhogingen door onze fabrikanten en leveranciers, zijn wij genoodzaakt de prijzen van ons assortiment met gemiddeld 7% te verhogen.

De verhoging wordt doorgevoerd vanaf 1 februari 2022. Aanvragen voor 1 februari 2022 worden uitgevoerd tegen de condities ten tijde van de aanvraag.

Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven dan zijn wij u graag bereid te helpen.

Met vriendelijke Groet,

Hydrochemie-Conhag BV