Nieuws items

BRL-SIKB 7800 ipv BRL K903/08

Zoals u wellicht al heeft gehoord, is de BRL-K903 overgedragen aan de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging en Bodembeheer (SIKB) per 1 juni 2017. BRL-K903 heet in het vervolg BRL SIKB 7800 “Tankinstallaties”.

Er zijn een heel aantal wijzigingen doorgevoerd, de wijzigingen kan u terugvinden op de website van Kiwa Nederland. https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-sikb-7800-brl-k903-tankinstallaties/

Wij zijn gecertificeerd voor het installeren en onderhouden van bovengrondse opslaginstallatie voor chemische producten zoals gedefinieerd in PGS 31. Dit valt onder de BRL SIKB 7800 – hoofdgebied F.